Äventyrsscouten känner igen sin hemkommuns vapen.

Valikko

Kommunvapnet


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen sin hemkommuns vapen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med sin hemkommuns vapen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att handleda aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I hemknutarna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ett nytt vapen: Äventyrsscouten utvecklar en moderniserad version av sin hemkommuns vapen. Äventyrsscouten använder det gamla vapnet som grund och gör en version som bättre beskriver nutiden.

Modellera: Kaptenen ser till att det finns modellera till hands. Var och en av äventyrsscouterna får i uppgift att skulptera sin egen kommuns vapen eller en figur eller ett djur som är central i vapnet.

Lägg till tips

Bifoga