Äventyrsscouten känner till någon av traditionerna i området där hen bor.

Valikko

Traditioner


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till någon av traditionerna i området där hen bor.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med hembygdens traditioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen bjuder in lämplig gäst till mötet och planerar mötet med gästen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I hemknutarna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Festen: Laget firar en traditionell fest så som den firades i trakten för ca 100 år sedan.

Gästen: Bjud in en äldre person, som bott hela sitt liv i närheten av kårlokalen, till mötet. Gästen berättar om sin hembygd och sin barndom. Hen kan också berätta om dialekt, klädsel, religion och traditioner i trakten. Finns det någon lokal tradition som gästen hållit fast vid hela sitt liv? Gamla bilder är trevliga. Äventyrsscouterna ställer frågor och berättar om sina tankar. Med hjälp av kaptenen har gästen förberett några traditionella aktiviteter, t.ex. lekar, mat, dans, sånger eller sagor. Diskutera till slut: Vilka är de största skillnaderna mellan gästens barndom och nutiden? Vad har tiderna gemensamt?

Lägg till tips

Bifoga