Äventyrsscouten följer de trafikregler som gäller för cyklister.

Valikko

Att cykla


Målsättning:

Äventyrsscouten följer de trafikregler som gäller för cyklister.

Beskrivning:

Äventyrsscouten repeterar trafikreglerna för cyklister och trafikmärkena.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att handleda övningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I trafiken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sväng på rätt sätt med cykel: Om alla äventyrsscouter har antingen en cykel eller en sparkcykel kan laget gå till en lämplig plan i närheten av kårlokalen och öva att svänga på rätt sätt. Äventyrsscouterna ska komma ihåg att signalera med handen åt vilket håll de tänker svänga, att svänga vinkelrätt och att gruppera. Om det finns en cykelväg med underfartstunnel i närheten är det bra att också öva att röra sig på rätt sätt i den.

Cykelutfärd: Laget gör en liten cykelutfärd i närheten av kårlokalen. Laget försöker cykla längs så varierande vägar som möjligt (kombinerad cykelväg och gångbana, parallell cykelväg och gångbana, längs vägrenen). På samma gång övar laget att svänga, använda övergångsställen och att korsa en väg utan övergångsställe.

Lägg till tips

Bifoga