Äventyrsscouterna kan beakta olika omständigheter när hen rör på sig.

Valikko

Bromssträcka


Målsättning:

Äventyrsscouterna kan beakta olika omständigheter när hen rör på sig.

Beskrivning:

Äventyrsscouten testar bromssträckan för olika fordon, i olika hastigheter och på olika vägytor. Hen får en uppfattning om hur olika faktorer inverkar på trafiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Den vuxnas uppgift är att se till att mötet förlöper tryggt och säkert. Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de bygger testbanor och gör noteringar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I trafiken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Att stanna en bil: Trafikskyddet har publicerat en animation som tydliggör bilars bromssträckor. Med assistans av en vuxen går animationen bra att använda tillsammans med äventyrsscouterna. Den vuxnas uppgift är att tydliggöra tids- och avståndsförhållandena för äventyrsscouterna.

Bromsbana: Äventyrsscouterna genomför en bromsbaneövning. De planerar banor med olika slags underlag: asfalt, sandig asfalt, sand och gräsmatta och om det är möjligt också så att de kan testa inbromsningar på samma underlag när de är våta. Sedan testar äventyrsscouterna patrullvis inbromsningar, hastigheter och reaktionssträckor med olika fordon (cykel, sparkcykel osv.). Patrullerna sammanställer sina iakttagelser och till slut funderar hela laget tillsammans på vilka faktorer som inverkar på bromssträckorna.

Lägg till tips

Bifoga