Äventyrsscouten kan förutse farliga situationer i trafiken.

Valikko

Min egen rutt


Målsättning:

Äventyrsscouten kan förutse farliga situationer i trafiken.

Beskrivning:

Äventyrsscouten presenterar en rutt som hen är bekant med, t.ex. sin skolväg eller vägen till kårlokalen, för sina scoutvänner. Äventyrsscouten berättar också vilka farliga platser det finns längs rutten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar patrulledarna så att de i sin tur kan instruera de övriga äventyrsscouterna. Kaptenen handleder äventyrsscouterna så att de blir uppmärksamma på farliga platser i trafiken och trygga rutter. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I trafiken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I närheten av kårlokalen: Äventyrsscouterna bekantar sig patrullvis med omgivningen i närheten av kårlokalen och sammanställer sina observationer om farliga platser för fotgängare och cyklister. Sedan samlar laget alla patrullers observationer och skapar på en tavla som de hänger upp på väggen i kårlokalen, så att vargungarna kan se var de ska vara extra försiktiga.

Google Streetview: Äventyrsscouterna använder Google Streetview för att studera lagmedlemmarnas rutter hemifrån till kårlokalen. Äventyrsscouterna presenterar i tur och ordning sina rutter hemifrån till kårlokalen och berättar om någon farlig plats längs rutten. Äventyrsscouterna funderar tillsammans på hur det går att undvika de här platserna, eller vilket som är det tryggaste sättet att röra sig där.

Beskriv rutten: Äventyrsscouterna beskriver sin rutt till kårlokalen eller skolan med hjälp av foton eller videor och ber de andra i laget beskriva korrekta och trygga sätt att ta sig fram längs rutten.

Rita upp rutten: Äventyrsscouterna ritar in sina rutter till skolan eller kårlokalen på en karta eller på ett papper och presenterar rutten för de andra. Äventyrsscouterna berättar bland annat hur de vanligen tar sig fram längs rutten, vilka farliga platser det finns längs rutten och hur dessa platser går att undvika, samt om det finns alternativa sätt att färdas längs rutten. Äventyrsscouterna bedömer sin egen rutt ur ett trygghetperspektiv.

Lägg till tips

Bifoga