Äventyrsscouten förstår betydelsen av att använda reflexer och använder sådana. Hen kan avgöra om en reflex är av god kvalitet.

Valikko

Reflex


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår betydelsen av att använda reflexer och använder sådana. Hen kan avgöra om en reflex är av god kvalitet.

Beskrivning:

Äventyrsscouten ser i praktiken hur en reflex fungerar i trafiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att ansvara för att mötet förlöper tryggt och säkert. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper kaptenen under övningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I trafiken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Reflextest: Äventyrsscouterna tar med sig så många olika slags reflexer som möjligt till mötet. De undersöker med hjälp av webben hurdana reflexer som är av rätt typ och om de reflexer de har med sig uppfyller de kriterierna. Testa reflexerna i mörkret utanför kårlokalen genom att lysa på dem med ficklampa, cykellampa och om det är möjligt också med billyktor.

Ur bilförarperspektiv: Äventyrsscouterna tar sig en bit bort från kårlokalen, till en mörk, privat väg. Kaptenen ser till att uppmärksamma både äventyrsscouternas och övriga trafikanters säkerhet i samband med övningen. Äventyrsscouterna bygger olika konstruktioner längs vägkanten, t.ex. en figur utan reflex, en figur med en reflex och en figur med flera ordenliga reflexer. Det är också bra att testa och jämföra en cyklist med lampa och en utan lampa. Sedan åker en grupp äventyrsscouter bil tillsammans med kaptenen, om hen är vuxen, eller med en förälder som ombetts komma med. Från bilen iakttar äventyrsscouterna hur de olika figurerna och cyklarna syns i mörkret, på olika avstånd. Det är också intressant att testa hur regn påverkar sikten. Det här går att göra genom att spruta vatten på bilens vindruta och på så sätt försämära sikten.

Lägg till tips

Bifoga