Äventyrsscouten förstår vikten av att använda säkerhetsutrustning i trafiken.

Valikko

Säkerhetsutrustning


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår vikten av att använda säkerhetsutrustning i trafiken.

Beskrivning:

Äventyrsscouten reptererar och bekantar sig med trafiksäkerhetsutrustning av olika slag.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att ansvara för att mötet förlöper tryggt och säkert. Hen handleder också patrulledarna så att de kan fungera som ledare. Patrulledarens uppgift: Patrulledarn får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I trafiken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Cykelhjälmskväll: Patrullen håller en cykelhjälmskväll. Äventyrsscouterna justerar sina egna hjälmar så att de sitter rätt. Med äventyrsscouterna passar det bra att utföra ett äggtest med hjälp av en ägghjälm som går att köpa via Trafikskyddet eller låna via distriktskansliet.

Observera hur folk använder trafiksäkerhetsutrustning: Laget tar sig till ett ställe med livlig trafik, en bit ifrån kårlokalen. Laget arbetar patrullvis och observerar trafiken ur ett säkerhetsperspektiv, t.ex. hur ofta folk använder säkerhetsbälte och cykelhjälm eller hur bilister och cyklister beter sig vid övergångsställen eller trafikljus. Äventyrsscouterna antecknar i form av enkel streckbokföring. Patrullerna kan sedan rapportera om sina observationer i t.ex. kårtidningen.

Pantomim: Äventyrsscouterna presenterar olika slags trafiksäkerhetsutrustning genom pantomimer. Med hjälp av pantomim går det också att gestalta följderna av att inte använda säkerhetsutrustning. Exempel på säkerhetsutrustning är bromsar, cykelhjälm, blinkrar och reflexer. Gå samtidigt igenom t.ex. övergångsställen och trafikljus.

Lägg till tips

Bifoga