Äventyrsscouten behärskar jollen.

Valikko

Jollebana


Målsättning:

Äventyrsscouten behärskar jollen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten tar sig seglande genom banan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen övervakar seglingsövningarna och hjälper och instruerar äventyrsscouterna. När någon är ute med jolle ska det alltid finnas en övervakare till hands i en följebåt. Övervakaren ska vara en scoutledare eller annan vuxen som kan segla jolle.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jolleseglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bogsering: I banan kan ingå en del då äventyrsscouterna övar hur de ska göra när en motorbåt bogserar jollen.

En enkel bana: Kaptenen kan bygga en enkel bana med hjälp av bojar.

Lägg till tips

Bifoga