Äventyrsscoouten vet hur hen ska bete sig på ett säkert sätt ombord på en båt.

Valikko

Säkerhet


Målsättning:

Äventyrsscoouten vet hur hen ska bete sig på ett säkert sätt ombord på en båt.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna repeterar hur räddningsvästar används. Laget går igenom säkerhetsutrustningen i jollen (öskar, paddel) och hur den som är ute till sjöss kan signalera till andra båtfarare att hen behöver hjälp eller befinner sig i avvikande situation

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga, instruerar och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jolleseglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Checklist: Äventyrsscouterna gör patrullvis upp checklistor över saker som ska kontrolleras ombord före en båtfärd. Patrullerna kan hämta inspiration från flygbranschen där checklistor är en viktig del av säkerhetsåtgärderna.

Youtube: På Youtube finns många instruktionsfilmer som har med ämnet att göra.

”Fem fel”: Patrullerna dramatiserar situationer som har att göra med att att röra sig till sjöss. De som framför situationerna har i uppgift att emellanåt göra fel som har att göra med säkerheten. De andra patrullerna ska lägga märke till vad som går rätt till och vad som går fel.

Spejarscouterna reflekterar över andlig trygghet. I en hurudan grupp är det tryggt att dela med sig av sina egna tankar, reflektera över svåra saker eller göra en utmanande aktivitet tillsammans? Vilka element krävs för att en grupp ska vara andligt trygg? Hur kan du själv påverka att du känner dig trygg? Hur kan du påverka att andra känner sig trygga?

Lägg till tips

Bifoga