Äventyrsscouterna kan de viktigaste väjningsreglerna som gäller nöjesbåtar.

Valikko

Väjningsregler till sjöss


Målsättning:

Äventyrsscouterna kan de viktigaste väjningsreglerna som gäller nöjesbåtar.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna lär sig väjningsreglerna till sjöss.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga, instruerar och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får instruktioner och det material som behövs av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jolleseglaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Leksaksbåtar: Patrullvis övar äventyrsscouterna väjningsregler med leksaksbåtar eller båtar klippta ur kartong. Vindriktningen kan anges med hjälp av en pil. Vem ska väja för vem?

Lägg till tips

Bifoga