Äventyrsscouten förstår vilken betydelse hens egna konsumtionsvanor har.