Äventyrsscouten återvinner.

Valikko

Återvinning


Målsättning:

Äventyrsscouten återvinner.

Beskrivning:

Äventyrsscouten blir medveten om hur mycket avfall det uppstår och funderar på hur avfallet ska tas om hand.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar och handleder äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konsumenten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Återvinningsdagbok: Under en månads tid för äventyrsscouten dagbok över när de olika sopkärlen där hemma töms. Sedan jämför äventyrsscouterna patrullvis sina resultat. Hur mycket avfall av olika slag uppkommer det?

Utfärdssopor: Som avslutning på veckoslutsutfärden undersöker äventyrsscouterna vilka slags sopor det samlats i sopkärlen. Är allt rätt sorterat? Skulle det ha varit möjligt att förhindra att någon del av soporna uppkom?

Soppolisen: Äventyrsscouterna undersöker patrullvis en offentlig återvinningsstation eller en återvinningsstation som tillhör någon av äventyrsscouternas eller kaptenens husbolag. Hur bra är människor på att sortera?

Städtalko: Äventyrsscouterna städar gator och vägrenar. De kan antingen städa längs rutter som är viktiga och bekanta för dem själva eller fokusera på problematiska ställen i området där de bor. Kaptenens uppgift är att i förväg kontrollera vilka områden det lönar sig att rikta in sig på under städsatsningen. Äventyrsscouterna funderar tillsammans över varför det samlas skräp längs gator och i naturen. Avslutningsvis sorterar och återvinner laget skräpet de samlat in.

Bygg en kompost: Äventyrsscouterna anlägger en kompost vid kårens utfärdsstuga. De bekantar sig i förväg med de krav som gäller för att anlägga en kompost. Kaptenen skaffar det byggnadsmaterial som behövs. Äventyrsscouterna bygger en kompost och instruerar också andra kompostanvändare i hur komposten fungerar.

En fungerande kompost: Äventyrsscouterna samlas på en plats där det finns en kompost. De undersöker tillsammans vad en kompost behöver för att fungera. Under ledning av kaptenen eller kompostägaren gör äventyrsscouterna något för att sköta om komposten, t.ex. blandar den.

Spel på webben: T.ex. med sökorden återvinning och spel går det att hitta sidor som riktar sig till barn. Kaptenen kan välja ut något som den egna gruppen kan bekanta sig med.

Besök en soptipp: Äventyrsscouterna besöker kommunens soptipp eller återvinningsstation och sätter sig in i hur mycket avfall det kommer in, vad det går att återvinna i kommunen och vart olika slags avfall ska föras för att hamna rätt.

Bygg en återvinningspunkt: Äventyrsscouten bygger en återvinningspunkt i kårlokalen, kårens utfärdsstuga eller på någon annan motsvarande plats. Under ett möte funderar äventyrsscouterna tillsammans på hurdan återvinningspunkten skulle kunna vara. De funderar t.ex. på hur stora kärl som behövs för olika slags avfall. Hurdant avfall samlas det mest av? Varför?

Lägg till tips

Bifoga