Äventyrsscouten känner till metoder för att minska elförbrukningen.

Valikko

Elförbrukning


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till metoder för att minska elförbrukningen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig vilka apparater och funktioner som förbrukar el och hur elförbrukningen kan göras mindre.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Hemma På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen leder diskussionen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konsumenten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Energirådgivare: I landskapen arbetar energirådgivare med att ge råd om elanvändning åt kommuner, företag och konsumenter. Äventyrsscouterna tänker patrullvis ut frågor att ställa och sedan skickar laget ett gemensamt mejl till energirådgivaren. Kontaktuppgifterna finns på Energimyndighetens webbsidor och hittas med sökordet ”energirådgivare” (det finskspråkiga innehållet på webben ger tillgång till kontaktuppgifter).

Elsparartävling: Äventyrsscouterna tävlar mot varandra genom att samla ihop poäng enligt hur bra de sparar el. De får en poäng varje gång de stänger av en apparat som inte är i bruk. Efter en vecka kollar patrullen vem som fått ihop flest poäng. På samma gång är det bra att kolla av vad de fick flest poäng. Finns det någon elförbrukningsfälla där hemma, eller kanske i skolan?

Undersök elapparater: Äventyrsscouterna undersöker olika elapparaters elförbrukning. Det står på alla apparater vad de har för effekt. En del elverk och bibliotek lånar ut elförbrukningsmätare. Om laget får låna en sådan apparat kan äventyrsscouterna undersöka olika apparaters elförbrukning i kårlokalen eller utfärdsstugan.

Lägg till tips

Bifoga