Äventyrsscouten vet hur hen kan minska mängden avfall.

Valikko

Minska mängden avfall


Målsättning:

Äventyrsscouten vet hur hen kan minska mängden avfall.

Beskrivning:

Äventyrsscouten funderar på hur hen kan påverka avfallsmängden och avfallstypen redan när hen väljer mellan olika produkter och fattar sitt köpbeslut.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar och handleder äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konsumenten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Matsvinn: Mataktiviteten innehåller många tips på metoder för att minska matsvinnet. De tipsen kan utnyttjas också i den här aktiviteten om laget vill fokusera på andra etiska aspekter som har med mat att göra när de utför mataktiviteten.

Besök en loppmarknad: Laget besöker en loppmarknad eller en affär som säljer begagnade saker (t.ex. återvinningscentralen, UFF, missionsboden). Laget funderar på vad det är för nytta med att köpa begagnade saker.

Sakbytarkväll: Laget ordnar en sakbytarkväll eller deltar i en loppmarknad för att samla in pengar till lagets utfärd. Äventyrsscouterna kollar i förväg igenom sina saker där hemma och bedömer hur nödvändiga de saker som samlats under årens lopp egentligen är. Vilka saker har äventyrsscouten använt mycket? Varför har just de sakerna behövts under en längre tid? Samtidigt funderar äventyrsscouten på vilka saker som är onödiga. Varför har de sakerna ändå införskaffats? Hur mycket pengar hade äventyrsscouten eller hens familj kunnat spara genom att låta bli att köpa de onödiga sakerna? Vem skulle kunna använda de saker som äventyrsscouten inte behöver?

Lägg till tips

Bifoga