Äventyrsscouten vet att trafiken har negativa effekter på miljön.

Valikko

Trafik


Målsättning:

Äventyrsscouten vet att trafiken har negativa effekter på miljön.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med trafiken ur miljösynvinkel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna att göra iakttagelser under övningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konsumenten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Trafikdagbok: Äventyrsscouterna för trafikdagbok i en veckas tid. De antecknar dagligen vart de åkt och med vilket fordon. När veckan gått granskar de tillsammans vilka fordon de använde under veckan. Kaptenen handleder äventyrsscouterna så att de funderar på om alla resor var nödvändiga. Skulle de i något sammanhang ha kunnat välja kollektivtrafik eller samåkt i stället för att använda familjens egen bil? Vilka miljöeffekter hade det i så fall haft?

Ekologiska fotspår: Äventyrsscouterna räknar ut sina egna ekologiska fotspår ur trafiksynvinkel. På webben finns det flera olika räknare som kan räkna ut människors ekologiska fotspår bl.a. ur den synvinkeln. Vad innebär ett koldioxidfotspår? Vad betyder det för klimatförändringen? När äventyrsscouterna beräknar sina fotavtryck beaktar de nödvändiga resor och sådana resor som de gör med ett fordon för att de är lata.

Lägg till tips

Bifoga