Äventyrsscouten plockar och tar tillvara mat i naturen. Äventyrsscouten känner till att det är bra för miljön att använda lokalt producerad mat.