Äventyrsscouten kan identifiera och plocka ätbara växter.

Valikko

Sallad av gårdens växter


Målsättning:

Äventyrsscouten kan identifiera och plocka ätbara växter.

Beskrivning:

Äventyrsscouten plockar ätbara växter i närheten av kårlokalen och gör en sallad av dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kestävä kehitys Luonto taitoalueet.ruoanlaitto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lokal mat

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Expert: Bjud in en expert, t.ex. en lokal Martha som kan hålla i trådarna för växtplockningsutfärden.

På webben: På webbplatsen NatureGate och på Marthornas webbplats finns många goda råd.

Växter: Plocka t.ex. nyutvecklade och små blad av björk, groblad, kirskål, harsyra, rölleka, daggkåpa, maskros, löktrav (vitlöksarom), svinmålla och mjölkört samt blommor och blad av vit- och rödklöver. När äventyrsscouterna har plockat och sköljt växterna finfördelar de dem till en sallad/hackat grönt. Ni behöver inte hitta alla de nämnda arterna. Redan om ni hittar 5–6 arter får äventyrsscouterna en uppfattning om hur de kan hitta salladsingredienser i näromgivningen.

Lägg till tips

Bifoga