Äventyrsscouten respekterar naturen och gör något för naturens bästa. Hen förstår sin egen roll som konsument och börjar tänka på vilken betydelse hens egna dagliga val har med tanke på miljön.