Äventyrsscouten vet att hens egna konsumtionsvanor har en betydelse.

Valikko

Ekologiska val


Målsättning:

Äventyrsscouten vet att hens egna konsumtionsvanor har en betydelse.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med hur de genom sina egna val kan skydda naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Talous Vaikuttaminen
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga, handleder och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utmaningen Konsumenten: I utmaningen Konsumenten finns fler tips som också passar ihop med den här aktiviteten.

Trafik: Med tanke på miljön är de bästa sätten att röra sig i staden att gå, cykla eller åka kollektivt. Laget genomför en utfärd helt med hjälp av muskelkraft eller genom att åka kollektivt. Äventyrsscouterna övar tillsammans att använda cykelvägskartor och ruttplaneringsappar. En förhands- eller efteruppgift i samband med utfärden kan vara en liten cykel- eller gångtävling mellan lagets medlemmar.

En vegetarisk dag: Köttproduktionen belastar både klimatet och vattendragen. Laget ordnar en eller flera vegetariska dagar under sina utfärder och provar tillsammans något nytt och gott recept.

Tvål och schampo: På läger och utfärder är det speciellt viktigt att använda så miljövänliga tvättmedel som möjligt. Men hur kan jag veta vilken tvål och vilket schampo som är ofarligt för miljön? Laget ordnar en utställning med miljömärkta schampon och andra tvättmedel och tar samtigt reda på grunderna till att de här produkterna fått sin miljömärkning. Hur skiljer sig de här miljövänliga produkternas innehållsdeklarationer från andra motsvarande produkters? Slutligen väljer laget ut ”Dagens tvättmedel” som enligt flocken både är miljövänligt och fungerar bra.

Returpapper: Äventyrsscouterna är antagligen vana vid att sortera använt papper genom att lägga det i pappersinsamlingen, men vad händer egentligen sedan med pappret? Laget letar rätt på information om hur återvunnet material används genom att studera olika pappers- och kartongprodukter. Laget kan göra en gemensam forskningsutfärd till butiken eller alternativt studera lämpliga utfärdsprodukter som kaptenen skaffat. Laget sammanställer tillsammans instruktioner om att prioritera återvunna produkter hemma eller i kåren.

Soptippen: Laget besöker en sorteringsstation eller en soptipp och tar reda på vad som händer med avfallet där. Hur skulle mängde anfall kunna minskas?

Klimatgranskning: Laget gör en klimatgranskning i kårlokalen eller i kårens utfärdsstuga: - Återanvänder kåren papper? - Sorterar kåren avfallet? - Hur mycket el förbrukar kåren i månaden? - Är fönstren täta? - Varifrån kommer veden? - Hur tar sig scouterna vanligen till kårlokalen eller utfärdsstugan? Åker de kollektivt? Samåker eller cyklar de? - Håller vattenkranarna tätt? - och så vidare ... Källa: Det Danske Speiderkorps

Ett butiksbesök: Laget går tillsammans till butiken. Kaptenen ber någon ur butikens personal om en intervju kring butikens miljövänlighet. Har du fått utbildning i hur du ska beakta miljön i ditt arbete? Får ny personal utbildning i miljöfrågor när de inleder sitt arbete? Vad gör butiken för att undvika att det uppkommer avfall? Vilka olika slags sopor sorteras i butiken? Vad gör butiken för att minska elförbrukningen? Vem är det som justerar temperatur, ventilation och belysning i butiken och hur går detta till? Äventyrsscouterna kan själva hitta på fler frågor. Äventyrsscouterna undersöker sedan patrullvis hur miljövänlig butiken är: Står de kylda dryckerna bakom dörrar? Har frysarna lock? Säljer butiken tygkassar? Är de plastpåsar som butiken säljer tillverkade av returplast? Erbjuder butiken komposterbara påsar vid fruktavdelningen? Finns det någon kundinformation om miljöfrågor i butiken, t.ex. en anslagstavla eller broschyrer? Alla patruller letar rätt på en smart förpackad och en slösaktigt förpackad livsmedelsprodukt. Exempelvis vid fruktdisken kan laget fundera på hur var och en genom sina egna val kan minska mängden förpackningsavfall. Laget köper, förbereder och packar med sig så miljövänlig utfärdsmat som möjligt. Tips om miljövänlig mat finns på WWF:s sidor på webben.

Kassar för uppköpen: Under fem minuter studerar äventyrsscouterna människor som kommer ut ur mataffären. Hur bär de sina inköp? Äventyrsscouterna för statistik genom att dra streck för olika katergorier i en tabell: a. Bär sina saker i händerna, utan kasse. b. I en tygkasse eller ryggsäck. c. I en papperspåse. d. I en vanlig plastpåse. e. I en plastpåse av återvunnen plast (ofta grå till färgen) f. I en komposterbar plastpåse. För att dämpa klimatuppvärmningen är det bästa alternativet en lätt och hållbar tygkasse som går att använda många gånger. En återvunnen plastpåse förbukar näst minst naturresurser: under en sådan plastpåses livslängd uppkommer endast 13 g koldioxidutsläpp. Äventyrsscouterna tillverkar kassar av återvunnet material eller trycker sina namn eller en lämplig slogan på färdiga tygkassar. Material: papper, penna, tygkassar, textiltuscher.

Värdelinje: Laget gör en värdelinje där de som är eniga med ett påstående står i den ena änden av rummet och de som inte håller med ställer sig i rummets andra ände. De som ibland agerar enligt påståendet står i mitten. Påståenden: Jag går ofta först till ett lopptog och letar efter sådant jag behöve, innan jag köper någonting nytt. Jag använder också mina syskons eller någon bekants kläder. Jag ger ibland mina vänner och familjemedlemmar immateriella gåvor. Jag gör sällan onödiga uppköp. De saker jag köpt eller fått använder jag under en lång tid. Jag dricker vatten på flaska eller läskedrycker bara sällan eller aldrig. Jag äter mycket grönsaker och bara måttliga mängder mat som härstammar från djurriket. Jag tar med mig en egen tygkasse till mataffären. Jag sköter väl om mina saker så att de håller längre. Jag kan lappa mina kläder och andra saker. Jag strävar efter att köpa hållbara saker. Jag ger bort kläder och andra saker som jag jag inte längre behöver själv. Jag sorterar skräp. Jag stänger av duschen medan jag tvålar in mig. Jag tar mig i första hand gående eller med cykel till skolan och hobbyer, eller åker kollektivt.

Lägg till tips

Bifoga