Äventyrsscouten känner till värdefulla miljöer i sin näromgivning. Äventyrsscouten förstår varför naturen behöver skyddas.

Valikko

Ett naturskyddsområde


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till värdefulla miljöer i sin näromgivning. Äventyrsscouten förstår varför naturen behöver skyddas.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med ett naturskyddsområde.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen organiserar det praktiska kring utfärden, som att informera hemmen och ordna eventuella transporter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Skyddsområde: Det skyddade området kan vara t.ex. ett kärr eller en skog. Kommunernas webbplatser är ofta bra informationskällor för den som vill hitta naturskyddsområden.

Lägg till tips

Bifoga