Äventyrsscouterna känner till fridlysta djur och växter.

Valikko

Fridlysta djur och växter


Målsättning:

Äventyrsscouterna känner till fridlysta djur och växter.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med fridlysta djur och växter i Finland.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Pyssel: Pyssla ihop utrotningshotade insekter med hjälp av instruktioner på WWF:s sidor på webben (på finska) eller i Panda-märkesmaterialet.

Herbarium: Äventyrsscouterna kan rita bilder av växter eller fotografera växter i naturen, och tillsammans sammanställa lagets gemensamma herbarium.

Memory-spel: Pyssla två likadana spelkort med bilder av växter och djur, eller så att varje bildkort bildar par med ett kort med artens namn på. Lägg korten upp och ner på bordet och sedan får spelarna i tur och ordning leta efter par genom att alltid vända upp två kort åt gången.

Kims spel: Laget spelar Kims spel. Pyssla först ett spelkort för varje fridlyst växt eller djur.  Lägg fram korten på bordet eller golvet så att alla lekdeltagare kan se dem. Lekdeltagarna sluter ögonen och medan de blundar plockar kaptenen bort ett av bildkorten. Lekdeltagarna öppnar sna ögon och försöker gissa vilken vild som saknas. Den som gissar rätt får en spelbricka och sedan placeras bildkortet tillbaka bland de andra. När leken är slut vinner den som har flest spelbrickor. Samma sak går att göra patrullvis, men då behövs det flera bildkortsserier.

Memory-spel: Laget arbetar patrullvis och spelar memory med bilder på fridlysta djur och växter.

Lägg till tips

Bifoga