Äventyrsscouten vet vad klimatförändringen handlar om.

Valikko

Klimatförändringen


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vad klimatförändringen handlar om.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med klimatförändringen som fenomen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Växthuseffekten: Växthuseffekten är ett fenomen som hör till det normala och som behövs, och det är först när den blir starkare som mängden växthusgaser i atmosfären blir ett problem – som brukar kallas klimatförändring. Följande lek är en adaption av leken ”bläckfisken” och lekens syfte är att på ett praktiskt och förenklat sätt åskådliggöra att klimatförändringen handlar om en förstärkt växthuseffekt. Lekområdet är rektangulärt (t.ex. en gymnastiksal). I den ena änden av området finns jorden och i den andra solen. Mellan dessa finns atmosfären. En av deltagarna får vara växthusgasen (fasttagare) och de andra deltagarna är solstrålar. Solstrålarna springer omkring i atmosfären mellan jorden och solen. Från solen till jorden får de springa fritt, men när de är på väg från jorden tillbaka mot solen fångar växthusgasfasttagaren dem. De solstrålar som blir fasttagna fryser till på stället och blir växthusgaser som värmer atmosfären. (De får inte röra sig från stället, men får försöka ta fast solstrålar som springer förbi dem.) Efter hand som leken framskrider ökar mängden växthusgaser i atmosfären och det blir allt svårare för solstrålarna att studsa (springa) tillbaka ut i rymden mot solen. Leken slutar när det inte längre finns några solstrålar kvar. Det lönar sig att först leka leken ett par gånger, sedan diskutera ämnet och därefter leka ännu ett par gånger. Under diskussionen är det värt att lyfta fram bl.a. följande faktorer och onoggrannheter i leken: – Hur är jorden, atmosfären och solen på riktigt belägna i förhållande till varandra? (I leken horisontellt men på riktigt vertikalt) – Vilka växthusgaser finns det? (bl.a. koldioksid och metan) – Varifrån kommer växthusgaserna i atmosfären? (-> boende, trafik, mat osv.). I leken förvandlades solstrålarna till växthusgaser, men så är det förstås inte i verkliga livet. – Vad händer på jorden om det finns för mycket växthusgaser i jordens atmosfär? (Visa på området mellan ”jorden” och ”växthusgaserna”.) Klimatet blir varmare. Någon av lekgångerna kan leken avbrytas vid en lämplig tidpunkt så att kaptenen kan påpeka följande:

  1. Solstrålarna har kommit in i jordens atmosfär
  2. Jordens temperatur har stigit.
  3. Tack vare växthusgaserna hålls jordens temperatur tillräckligt hög för att det ska vara möjligt att leva på jordklotet.
  4. Halten av växthusgaser i atmosfären är så hög att vi nuförtiden talar om en klimatförändring.
Källa: Open ilmasto-opas

Lägg till tips

Bifoga