Äventyrsscouten känner till olika miljömärkningar.

Valikko

Miljömärkning


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till olika miljömärkningar.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med miljömärkning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Talous Vaikuttaminen
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Information om märken: Svanen-märket är ett frivilligt och obundet nordiskt miljömärke. Endast de produkter och tjänster som är bäst ur miljösynpunkt kan få märket. I Finland är det SFS rf (Finlands standardiseringsförbund) som beviljar rätten att använda märket. Samma organisation övervakar också hur märket används. EU-Blomman, eller Europas miljömärke, är ett gemensamt miljömärke i det europeiska samfundet. EU-Blomman är också ett obundet märke och upplyser om att produkten eller tjänsten är miljövänlig utan att pruta på kvaliteten. Det är SFS miljöcertifiering som beviljar det europeiska miljömärket. Ett FSC-miljöcertifikat berättar i sin tur att produkter som tillverkats av trä (t.ex. möbler) härstammar från skogar som vårdas enligt kriterier för ekologiskt hållbar produktion. A.I.S.E.-märkningen är ett certifikat från den europeiska organisationen för tvätt- och rengöringsmedel (the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products). Certifikatet intygar att produkten följer organisationens program för hållbar utveckling. Naturskyddsföreningen i Sverige har ett miljömärke som heter Bra Miljöval.

Pyssel: Äventyrsscouterna pysslar olika miljömärken av stora kartonger, hänger upp märkena på kårlokalens vägg och fogar in lite information om de olika märkena. Var och en får välja sitt favoritmärke och tillverka ett pins med det märket, antingen genom att använda en pinsmaskin, softis-ark eller cernitlera. Fråga vid kommunens eller stadens ungdomsbyrå, vid scoutkansliet eller församlingen om de har en pinsmskin att låna ut. Softis-material, cernitlera och de metalldelar som behövs går att köpa i en hobbyaffär.

Fosfor: Fosfor är ett nödvändigt näringsämne för växter. Fosforföreningar, fosfater, används som gödsel och som vattenmjukgöringsmedel i tvättmedel. När fosfor kommer ut i vattendragen förorsakar den övergödning, alltså ökad primärproduktion. Övergödningen är t.ex. Östersjöns största miljöproblem. Äventyrsscouterna undersöker tvättmedelsförpackningar. På vilka sätt har fosfathalten märkts ut på förpackningarna?

Butiken: Laget gör en forskningsutfärd till den närmaste butiken och bekantar sig med miljömärkningar. Vad betyder mäkena? Vad kostar produkterna? Varför är inte alla produkter miljömärkta?

Lägg till tips

Bifoga