Äventyrsscouten vet att hen kan göra något som är till nytta för miljön.

Valikko

Miljötalko


Målsättning:

Äventyrsscouten vet att hen kan göra något som är till nytta för miljön.

Beskrivning:

Ävetyrsscouten deltar i ett talko för miljöns bästa.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Palvelu Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen letar rätt på ett lämpligt talko och kontrollerar att där finns tillräckligt med redskap på plats, eller väljer själv ut en bra plats för ett talko och skaffar fram den utrustning som behövs. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får material och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Invasiva arter-talko: Laget ordnar ett talko för att utrota invasiva växtarter. Under talkot kapar äventyrsscouterna sådana växtarter som inte hör till Finlands natur. Lätta arter att kapa är jättebalsamin och lupin. Äventyrsscouterna behöver arbetshandskar och sopsäckar under talkot. Mera instruktioner finns på WWF:s webbplats.

Strömmande vatten: Äventyrsscouterna deltar i att underhålla en strömfåra. Finns det en bäck eller en liten å i närheten av lägerplatsen? Underhållsarbetet kan t.ex. gå ut på att förbättra livsmiljön för olika arter som lever i vattendraget. Det kan handla om att vårda fiskarnas lekplatser eller ta bort sådant som hindrar fiskarna att röra sig uppströms. Äventyrsscouterna kan bekanta sig med vattenkvaliteten och med olika arter son lever i strömt vatten. Under ett talko vid strömmande vatten finns det varierande uppgifter att sköta, och de tyngsta uppgifterna kan kräva att talkodeltagaren har god kondition och fysisk styrka.

Städning: Äventyrsscouterna städar upp i omgivningen kring kårlokalen, utfärdsmålet eller längs vägkanterna. Äventyrsscouterna behöver arbetshandskar och sopsäckar. Det kan också vara en bra idé att låna skräpplockare på biblioteket eller av kommunen.

Lägg till tips

Bifoga