Äventyrsscouten får mod att uttrycka sin egen åsikt. Äventyrsscouten får uppleva att hens tankar har betydelse.

Valikko

Påverkan


Målsättning:

Äventyrsscouten får mod att uttrycka sin egen åsikt. Äventyrsscouten får uppleva att hens tankar har betydelse.

Beskrivning:

Äventyrsscouten berättar för de andra om sin syn på naturskydd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar det material som behövs för aktiviteten och funderar tillsammans med äventyrsscouterna ut en lämplig målgrupp som de kan berätta sina åsikter för. Kaptenen uppmuntrar alla äventyrsscouter att vara med och säga sin åsikt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Snögubbarnas demonstration: Laget arbetar patrullvis och gör snögubbar och demonstrationsskyltar åt dem. Laget kan bygga snögubbarna antingen på kårlokalens gård eller på en annan synlig plats. Under tiden medan äventyrsscouterna bygger snögubbar kan kaptenen föra in diskussionen på hur snögubbarnas demonstration kan påverkar målet att skapa en mer miljövänlig värld. Till slut fotograferar äventyrsscouterna demonstrationen och delar bilderna via kårens kanaler.

Insändare: Äventyrsscouterna skriver insändare till debattsidorna i lokaltidningen. De skriver antingen på egen hand, i par eller patrullvis. I insändarna tar de ställning till något problem som de lagt märke till i sin egen omgivning, som t.ex. klimatförändringen, nedskräpningen, slit-och-släng-kulturen eller skogsavverkningen. Kaptenen hjälper äventyrsscouterna med att skicka in insändarna. Det lönar sig att också publicera insändarna i kårens egna informationskanaler.

Postkort till beslutsfattare: Äventyrsscouterna skickar postkort till några beslutsfattare. Material: postkort, frimärken och adresser till beslutsfattarna. Finns det någonting som bekymrar dig när det gäller naturens tillstånd i Finland? Finns det någon beslutsfattare som skulle kunna få ett tack för väl utfört arbete till förmån för naturen? Beslut som har med miljön att göra fattas på alla nivåer: både internationellt, statligt och lokalt. Beslutsmakten ligger hos de folkligt invalda representanterna och också t.ex. hos företagsledarna. Äventyrsscouterna väljer några beslutsfattare och skriver och skickar postkort till dem. Äventyrsscouterna berättar vad naturen betyder för dem och vad de hoppas att beslutsfattarna ska göra. Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna att skriva artigt men skarpt, samt att underteckna korten.

Utställning för föräldrarna: Äventyrscouterna gör en utställning med miljön som tema. Äventyrsscouterna planerar också en utställningsguidning på så vis att alla äventyrsscouter har egna uppgifter under guidningen. Laget ordnar en guidad utställningsrundtur t.ex. för sina vårdnadshavare eller andra vuxna. Det lönar sig också att bjuda in kårens övriga scoutgrupper till utställningen.

Ett inlägg i skolan: Äventyrsscouterna förebereder ett inlägg om miljöfrågor och framför det i skolan.

En bild i sociala medier: Äventyrsscouterna planerar och går ut och fotograferar en bild som tar ställning för naturen. Äventyrsscouterna får använda sin fantasi när de planerar bilden: patrullerna kan t.ex. skapa ett miljökonstverk, klä ut sig i rollkostymer, göra demonstrationsskyltar eller helt enkelt välja ut en speciellt vacker och värdefull plats och fotografera den. Kaptenens uppgift är att se till att alla som syns på bilden har fått fotograferingstillstånd. Det går också att ta en bild som äventyrsscouterna inte syns på. Med hjälp av kaptenen delar äventyrsscouterna bilden t.ex. på kårens Instagram-konto.

Lägg till tips

Bifoga