Äventyrsscouten förstår växtlighetens betydelse för att förhinda erosion.

Valikko

Vattenerosion


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår växtlighetens betydelse för att förhinda erosion.

Beskrivning:

Äventyrsscouten undersöker på vilket sätt växtligheten gör vattenströmmarna mindre och förhindrar vattenerosion.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får material och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Miljöskyddaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sluttning: Äventyrsscouterna placerar ett läskpapper bredvid ett glansigt papper i den övre änden av en skiva som står snett. Läskpappret motsvarar en sluttning som är täckt av växtlighet och det glansiga pappret motsvarar en sluttning utan växtlighet. Sedan häller äventyrsscouterna lite vatten på vardera pappret och jämför resultaten. Om det glansiga pappret hade varit odlingsmark skulle vattnet som strömmade nerför sluttningenn ha fört med sig mycket mull.

Sandkakor: Äventyrsscouterna gör två exakt likadana sandkakor. På den ena lägger de lite mossa. Sedan tar de en vattenkanna och häller lika mycket vatten på båda sandkakorna och undersöker hur vattnet påverkar dem. Vad händer med den som har mossa på sig och vad händer med den som är bar?

Lägg till tips

Bifoga