Äventyrsscouten bekantar sig med många olika motionsgrenar. Äventyrsscouten får positiva erfarenheter av att motionera.