Äventyrsscouten bekantar sig med klättring och vågar klättra.

Valikko

Klättring


Målsättning:

Äventyrsscouten bekantar sig med klättring och vågar klättra.

Beskrivning:

Äventyrsscouten provar på exempelvis väggklättring, bouldering eller hinderbanor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Rohkeus Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen gör det möjligt för äventyrsscouterna att prova på att klättra och övervakar säkerheten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Motionären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Klätterpark: Laget tar reda på var närmaste klätterpark ligger och gör en utfärd dit om det är möjligt.

Parkour: En person som har parkour som hobby presenterar grenen för laget, antingen alldeles i närheten av kårlokalen eller i närområdet. Alternativt kan kaptenen bekanta sig med grenen och instruera äventyrsscouterna i grunderna, med tonvikt på säkerheten. Det är bra att ha en första hjälpen-väska till hands.

Bouldering: Laget bekantar sig med bouldering-klättring, som sker utan säkerhetsselar, utomhus eller i en klätterhall, tillsammans med en instruktör eller person som har grenen som hobby. Äventyrsscouterna får prova på att hänga i en vägg och på att klättra en bana där de väljer olika grepp och utmanar sig själva.

Klätterväggen: Laget gör tillsammans med kaptenen en utfärd till det närmaste stället där det finns en klättervägg och där en instruktör ger information om att använda säkerhetsselar, säkra klättrare och om god klättringsteknik.Beroende på hurdan plats det är fråga om kan det behövas flera ledare eller föräldrar med för att säkra dem som klättrar.

Lägg till tips

Bifoga