Äventyrsscouten kan paddla kanot eller kajak på ett säkert sätt i lätta förhållanden och känner till den viktigaste paddlingsutrustningen.

Valikko

Paddling


Målsättning:

Äventyrsscouten kan paddla kanot eller kajak på ett säkert sätt i lätta förhållanden och känner till den viktigaste paddlingsutrustningen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med kanoten eller kajaken och övar att använda den på ett säkert sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram kanoter eller kajaker, samt en sakkunnig person om det behövs. Kaptenen informerar föräldrarna om den avvikande mötestiden och -platsen. Kaptenen handleder äventyrsscouterna och ser till att alla klarar sig bra och att det inte uppstår farliga situationer. Det lönar sig för kaptenen att använda en båt under övningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Motionären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Simstrand: På sommaren är det en given succé att ordna en paddlingstur vid en trevlig simstrand.

Lek: Äventyrsscouterna leker med stora flytande bollar i sina kanoter. De kan kasta bollar från en kanot till en annan, eller använda paddlarna och slå bollar till varandra.

Övning i att kantra: Om äventyrsscouterna har paddlat tidigare och vattnet är varmt kan äventyrsscouterna öva att kantra nära stranden. Vattnet måste ändå vara så pass djupt att ingen slår sig i bottnen under övningen. Kaptenen kan finnas intill, i vattnet. Att klättra tillbaka ombord i kajaken är överraskande enkelt, i synnerhet om det i närheten finns en kompis som kan hjälpa till. Då kan kompisen, eller kaptenen i detta fall, hålla den kantrade kajaken stadigt intill sin egen kajak. Kajakerna ska ligga jämsides med förarna åt olika håll. Kaptenen håller stadigt i den andra kajaken. Äventyrsscouten hänger mellan kajakerna bakom sittbrunnen i sin egen kajak. Sedan lyfter äventyrsscouten upp benen i sittbrunnen och skuffar sig upp med stöd av båda kajakerna och glider ner i sittbrunnen i sin egen kajak.

Att stiga i och ur en kajak: Kaptenen eller någon annan mer erfaren paddlar visar exempel och sedan övar äventyrsscouterna själva. En äventyrsscout som övar att stiga i en kajak ska gärna ha en vuxen bredvid sig som kan hålla i kajaken åtminstone första gången.

Lägg till tips

Bifoga