Äventyrsscouten bekantar sig med olika simsätt och får uppleva glädjen i att motionera i vatten.

Valikko

Simning


Målsättning:

Äventyrsscouten bekantar sig med olika simsätt och får uppleva glädjen i att motionera i vatten.

Beskrivning:

Äventyrssouten provar på olika simsätt, dyker, hoppar och flyter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Rohkeus Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna i simteknik och övervakar säkerheten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Motionären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Räddningsvästar: Kaptenen visar först olika slags flytvästar och räddningsvästar och sedan övar äventyrsscouterna patrullvis på att klä dem på sig. Till slut går det att ordna en liten stafettävling mellan patrullerna. Tävlingen går ut på att patrullmedlemmarna i tur och ordning klär på sig någon slags flytväst eller räddningsväst. Om det är möjligt är det bra att ha tillgång till lika många flytvästar av de olika slagen som det finns patruller i laget så att var och en av patrullmedlemmarna får olika slags flytvästar.

Att flyta: Äventyrsscouterna provar på att flyta på rygg i vattnet (genom att fylla lungorna med luft och hålla andan), att flyta i X-ställning eller sjöstjärneställning och i I-ställning eller pinneställning. Äventyrsscouterna provar vad som händer om de flyttar på sina händer när de flyter, eller när lungorna inte är luftfyllda.

Hoppa med fötterna före: Äventyrsscouterna provar på olika simhopp med fötterna före: -bomb (Vem lyckas stänka mest vatten) -ljus -äventyrsscouthoppet (alla hittar på ett eget) Obs! Om ni hoppar i en sjö eller i havet ska ni alltid kontrollera att vattnet är tillräckligt djupt och att det inte har drivit in t.ex. stockar som ligger under vattenytan eller finns något annat farligt där ni tänker hoppa.

Att bogsera en männniska: Äventyrsscouterna övar först i par. Det är bäst att kaptenen utser lämpliga par. En del barn är bättre än andra på att flyta och mindre rädda för att få vatten i ögonen. Sådana barn är lättast att bogsera i vattnet. Alla äventyrsscouter kan också få prova på att bogsera kaptenen eller någon annan vuxen person. Äventyrsscouterna kan prova på olika sätt att bogsera varandra, t.ex. med ett grepp om hakan, med hjälp av en livboj eller genom att ta tag i håret eller handen på den de bogserar.

Kastlina: Äventyrsscouten övar att kasta iväg en kastlina eller ett annat räddningsredskap, som t.ex. en kanister försedd med ett rep. Äventyrsscouten kastar räddningsredskapet fem meter till den som ska räddas och drar in den räddade till stranden eller bassängkanten. Det är viktigt att komma ihåg att kasta på rätt sätt och att inte helt och hållet släppa taget om repet. Äventyrsscouterna kan också öva upp sin träffsäkerhet genom att tävla i att kasta mot bojar, hula-hula-ringar eller andra mål och samla poäng enligt vilket avstånd de kastar ifrån.

Olika simsätt: Äventyrsscouten provar på olika simsätt såsom bröstsim, frisim och ryggsim och lär sig rätt teknik. När äventyrsscouten har lärt sig olika simsätt kan hen simma t.ex. 50 m på så sätt att hen växlar simsätt emellanåt och använder alla simsätt hen kan.

Klädsim: Äventyrsscouten provar att simma med kläder på och att klä av sig kläder i vattnet. I en simhall är det bäst att i förväg be om lov att få simma med kläder på och kläderna ska vara absolut rena. Träningsbyxor, en långärmad tröja och strumpor är en bra klädkombination för övningen. Äventyrsscouterna kan prova på att simma på olika sätt, flyta och hoppa i vattnet med kläderna på. Sedan kan äventyrsscouterna försöka klä av sig på så djupt vatten att de inte bottnar. I naturfårhållanden är det viktigt att se till att någon annan genast tar hand om klädesplaggen så att de inte kommer bort.

Simma 200 m: Målet är att äventyrsscouten uppnår god simförmåga, dvs. kan simma minst 200 m om hen faller i på djupt vatten. Av dessa 200 m får 50 m vara ryggsim. Äventyrsscouten orkar bäst om hen turvis använder sig av ryggsim och turvis av något annat simsätt, för då får hen vila under ryggsimmet (t.ex. 50 m med något annat simsätt, sedan 25 m ryggsim, därefter 50 m med annat simsätt, sedan 25 m ryggsim igen och slutligen 50 m på annat sätt).

Djupdykning: Det går bra att öva att dyka genom att t.ex. plocka upp föremål från botten på olika djup. Äventyrsscouterna kan också prova om de kan sitta eller ligga på rygg på bottnen. I de flesta simhallar finns det ringar för dykövningar att låna. I en sjö eller i havet är det kanske bättre om äventyrsscouten dyker ner och hämtar en sten eller sand från bottnen eftersom föremål lätt kommer bort i grumligt vatten.

Att flyta långt: Målet är att äventyrsscouten kan dyka en sträcka på tio meter utan att ta paus emellan. Övningen kan starta riktigt från grunden med att äventyrsscouterna först glider vid vattenytan och sedan under vattnet. Efter detta kan sparkar och armrörelser komma in i bilden. Äventyrsscouterna kan prova på olika dyktekniker flr att hitta den som passar just dem bäst: dyka genom att sparka som i frisim, dyka med hjälp av frisimsparkar och med långa bröstsimtag med händerna eller genom att simma grod- eller bröstsim och glida länge mellan varje simtag.

Lägg till tips

Bifoga