Äventyrsscouten kan åka skidor, både klassisk längdåkning och fristilsåkning.

Valikko

Skidåkning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan åka skidor, både klassisk längdåkning och fristilsåkning.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med klassisk längdåkning och fristilsåkning och deltar i en skidutfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna i skidteknik och skidskötsel. Kaptenen uppmuntrar äventyrsscouterna så att de lyckas.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Motionären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Valla skidorna: Alla lagmedlemmar vallar sina skidor med vallor som lämpar sig för olika skidfören. Lagets uppgift är att testa hur vallningen i praktiken inverkar på skidornas fäste och glid i de väderförhållanden som råder under skidturen. Kaptenen kan också bjuda in någon som är bra på vallningsteknik för att handleda äventyrsscouterna när de vallar sina skidor.

Tävling i långa utförsåk: Äventyrsscouterna letar upp en plats där det går att åka så långa utförsåk som möljigt. Först funderar de tillsammans på vilka olika faktorer som inverkar på hur långt de kommer när de åker ner för en backe. Sedan testar de sina teorier i praktiken. Hur inverkar åkarens vikt? Eller längden på skidorna? Har vallningen betydelse? Eller åkarens längd eller skidteknik? Kaptenens uppgift är att efter tävlingen gå igenom övningen tillsammans med äventyrsscouterna, så att det hela inte blir enbart en rolig scoutaktivitet, utan också en stund då äventyrssocuterna lär sig något nytt.

Uppför och nerför: Äventyrsscouterna provar på att ta sig uppför och nerför backar med olika tekniker och i olika åkpositioner. Tips på bra tekniker finns på webbsidor som berättar om skidåkning. Det lönar sig att prova på att åka uppför och nerför både i backar med dragna spår och på ställen där det inte finns spår.

Skidspår i närheten: Äventyrsscouterna letar på ortens eller den lokala idrottsföreningens webbsidor upp information om var det finns skidspår i närheten. Många kommuner och idrottsföreningar uppdaterar också sina sidor med information om i hurdant skick skidspåren är.

Skidutrustning: Kaptenen tar med sig skidutrustning i så lämplig storlek som möjligt för äventyrsscouterna till platsen där aktiviteten ska utföras Äventyrsscouterna får prova sig fram och lägga märke till vilken utrustning som fungerar bäst vid en viss skidstil. Vad är det som inverkar på hur det är att skida? (T.ex. lämpar sig breda skidor bäst i djup snö, och den som ska skida fristil behöver långa stavar). Om kaptenen, någon patrulledare eller äventyrsscout har bekanta som har skidåkning som hobby lönar det sig att bjuda in någon av dem för att visa och berätta om skillnader mellan utrustning för olika typer av skidåkning.

Skidtekniker: Äventyrsscouterna övar att skida, både klassisk stil och fristil. En hobbyskidåkare kommer med för att instruera äventyrsscouterna och för att fungera som modell. Alternativt kan de titta på någon instruktionsvideo på webben tillsammans med kaptenen.

Skidutfärd: Äventyrsscoutlaget planerar en gemensam skidutfärd. De undersöker skidspåren i närheten och väljer ett av dem som mål för sin utfärd. Äventyrsscouterna kommer också överens om hur de ska ta sig till spåret och vilken utrustning de ska ta med sig. Äventyrsscouterna presenterar sina planer för kaptenen och förverkligar utfärden. Kaptenen hjälper till med planeringen och deltar också själv i utfärden.

Lägg till tips

Bifoga