Äventyrsscouten övar upp sina hantverksfärdigheter och observerar omgivningen.

Valikko

Flygplan


Målsättning:

Äventyrsscouten övar upp sina hantverksfärdigheter och observerar omgivningen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bygger ett föremål som kan flyga och provflyger det.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram det material och de instruktioner som behövs och uppmuntrar äventyrsscouterna att reflektera genom att ställa frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner och material av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturvetaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Pappersflygplan: Äventyrsscouterna provar på olika pappersflygplansmodeller. Äventyrsscouterna kan också leta fram olika modeller på webben. Äventyrsscouterna testar vilka modeller som flyger längst. Vilka faktorer inverkar på ett pappersflygplans flygförmåga?

Drake: Patrullen bygger en drake och flyger med den. Vad är det som gör att draken flyger? Har snörets längd betydelse för hur bra draken flyger? Har det någon betydelse ifall den som flyger draken rör på sig? Patrullen kan också prova på att flyga sin drake med svans och utan svans, och med olika långa svansar.

Lägg till tips

Bifoga