Äventyrsscouten är intresserad av naturfenomen.

Valikko

Mekanik


Målsättning:

Äventyrsscouten är intresserad av naturfenomen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med mekaniska fenomen genom att experimentera.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram material. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturvetaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bygg en bro: Patrullens uppgift är att bygga en bro av papper mellan två stora böcker. Det ska gärna vara ca 15 cm mellan böckerna. Bron ska hålla för en plastmugg. Patrullen kan börja med att prova på egna sätt att bygga en bro. Till slut ger kaptenen tipset att vika pappret i ett sicksackmönster på tvären mellan böckerna.

Käpptricket: För det här tricket behövs två långa, släta käppar (t.ex. moppskaft). Strö talk på käpparna. Håll käpparna vågrätt på så sätt att en äventyrsscout håller i var och en av käppändarna. Eftersom det finns två käppar med två ändar var behövs det alltså fyra äventyrsscouter som håller i käpparna. Fäst ett rep i den ena käppen och snurra repet runt båda käpparna. En femte äventyrsscout tar tag i repet. De fyra äventyrsscouter som håller i käpparna ska försöka dra isär dem på samma gång som den femte äventyrsscouten drar i repet. Är en scout starkare än fyra andra? Förklaring: Käpparna fungarar som ett block.

Jordens dragningskraft: Patrullen släpper ner bollar av olika storlek och tyngd från ett ganska högt ställe och studerar vilken av bollarna som först når marken. Lösning: Bollarna landar samtidigt eftersom jordens dragningskraft gör att de faller med samma hastighet oavsett vad de väger.

Borddukstricket: Äventyrsscouten lägger ett papper på bordet och ställer en mugg med vatten i på pappret. Äventyrsscouten försöker sedan knycka bort pappret utan att det skvätter ut vatten ur muggen. Muggen måste vara helt torr på utsidan för att detta ska lyckas.

Det lata myntet: Äventyrsscouten lägger ett kort ovanpå ett vattenglas och ett mynt mitt på kortet. Äventyrsscouten försöker få myntet att trilla ner i glaset genom att snabbt dra undan kortet.

Lägg till tips

Bifoga