Äventyrsscouten kan observera vädret.

Valikko

Väder


Målsättning:

Äventyrsscouten kan observera vädret.

Beskrivning:

Äventyrsscouten undersöker vädret.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Luonto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram det material som behövs. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner och material av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturvetaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vindmätare: Patrullen syr en strumpformad påse av ett lätt tyg. Påsen ska ha ett litet lufthål i ena ändan och i den andra en ring som håller mynningen öppen. Fäst vindmätarens ring i en pinne eller stång på en öppen plats så att vindmätaren lätt kan röra sig.

Moln: Under lägret för patrullen molndagbok och skriver ett par gånger om dagen upp hurdana moln de ser. I boken Ryggsäcken och på Meteorologiska institutets webbplats finns det information om moln.

Temperatur: Patrullen mäter temperaturen i solen och i skuggan under en dag och undersöker mätresultatet. Patrullerna kan välja olika ställen för sina mätningar. Efter testet kan laget jämföra både temperaturvariationerna under dagen på patrullernas egna mätställen och variationerna mellan olika patrullers mätställen. Patrullen ritar en tabell där tiden (timmar) finns på x-axeln och temperaturen (grader) på y-axeln. Med en timmes mellanrum antecknar patrullerna i sina tabeller ett kryss för rätt temperatur vid den tiden (en soliga mätningen med en färg och skuggmätningen med en annan). Slutligen förenar patrullen punkterna i samma färg till en graf. Vilka observationer kan patrullen göra när de tittar på mätresultaten?

Lägg till tips

Bifoga