Äventyrsscouten vet vad demokratiskt beslutsfattande innebär.

Valikko

Demokrati i gruppen


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vad demokratiskt beslutsfattande innebär.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i den demokratiska beslutsprocessen i laget.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen strävar alltid efter att göra äventyrsscouterna delaktiga i beslut om verksamheten och ge dem möjlighet att påverka. I samband med den här aktiviteten för kaptenen speciellt tydligt fram hur de demokratiska beslutprocesserna fungerar i samhället. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull. Patrulledaren representerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utfärdsplanering: Äventyrsscouterna planerar lagets följande utfärd och röstar om de beslut som ska fattas. Äventyrsscouterna kan t.ex. ta ställning till vilken tid utfärden ska börja, eller till menyn. Äventyrsscouterna kan prova på olika sätt att rösta, såsom att skrikrösta, markera och sluten omröstning med lappar. Laget diskuterar fördelar och nackdelar med olika sätt att rösta.

Att välja en utmaning: Laget bestämmer genom att rösta vilken utmaning de ska utföra under terminen. Först får alla patruller bestämma vilken utmaning de helst skulle vilja utföra. Sedan deltar patrulledarna i en valdebatt där de argumenterar för varför de andra ska rösta på just deras alternativ. Efter debatten får alla äventyrsscouterna varsin röstsedel som de skriver ner sitt val på. Sedan ska lapparna vikas, stämplas och läggas i valurnan. Äventyrsscouterna står i kö och väntar på att få en stämpel på sin röstsedel och därefter kunna lägga den i urnan. Valurnan går att pyssla ihop t.ex. av pappkartonger och sedan dekorera den. När alla har röstat räknar kaptenen rösterna och meddelar hur röstresultatet ser ut. Slutligen dricker laget valsaft eller -limsa.

Lägg till tips

Bifoga