Äventyrsscouten vet att kåren är en förening som har sin egen ledning.

Valikko

Kåren som förening


Målsättning:

Äventyrsscouten vet att kåren är en förening som har sin egen ledning.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med kårens styrelse.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Om det behövs bjuder kaptenen in en gäst till äventyrsscouternas möte. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Något på tok? Äventyrsscouterna funderar patrullvis om det är något i kåren som de tycker att borde förändras (t.ex. kårlokalens inredning, programmet och evenemangen, eller någon brist i utrustningen). Äventyrsscouterna spelar in en film med en mobiltelefon och förmedlar filmen till kårstyrelsen. I filmen beskriver äventyrsscouterna problemet, hur de påverkas av det och hur det tycker att problemet skulle kunna åtgärdas.

Understödsorganisation: Äventyrsscouterna träffar en representant för kårens understödsorganisation och får information om hur organisationen stöder scoutverksamheten.

Styrelse: Äventyrsscouterna träffar kårchefen eller någon annan av kårstyrelsens medlemmar. Styrelsemedlemmar berättar om kårens administration.

Lägg till tips

Bifoga