Äventyrsscouten vet vad de mänskliga rättigheterna innebär.

Valikko

Mänskliga rättigheter


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vad de mänskliga rättigheterna innebär.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med de mänskliga rättigheterna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen sätter sig in i ämnet i förväg och skaffar fram det material som behövs. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Beskrivning: Äventyrsscouterna arbetar patrullvis. Patrullen väljer ut en till tre av punkterna i avtalet om barns rättigheter och presenterar den eller dem för de andra. För att kunna välja får äventyrsscouterna tillgång till ett sammandrag av avtalet. Äventyrsscouterna presenterar rättigheterna som mänskliga stillbilder eller statyer. De andra får gissa vad statyerna föreställer. Om bilden inte är helt klar kan de andra ställa frågor som statyn kan svara ”ja” eller ”nej” på tills någon kommer på det rätta svaret. Källa: taksvarkki.fi

En bild av ett barn: Varje patrull får en bild. Det går bra med vilken bild som helst bara den har med barns liv att göra. Patrullens uppgift är att undersöka FN:s konvention om barns rättigheter och avgöra vilken artikel, eller vilka artiklar, bilden hör ihop med. När de har valt en artikel som bilden hänger ihop med pysslar eller skriver äventyrsscouterna en prat- eller tankebubbla som passar ihop med personen eller situationen på bilden. Sedan presenterar patrullen sin bild för de andra och får också möjlighet att motivera valet av artikel eller artiklar. Källa: taksvarkki.fi

Människans behov: Äventyrsscouterna använder stora papper och varje patrull ritar en bild av en människa från Finland på sitt papper. De ritar också in sådant som personen behöver för att kunna leva. När alla patruller är klara med sina bilder diskuterar laget vilka saker som är nödvändiga och vilka saker människan på bilden skulle kunna avstå från om läget så kräver. Sedan ritar alla patruller varsin ny bild. Den nya bilden föreställer en person från ett annat land, i en annan del av världen. Ser människors grundläggande behov olika ut i olika delar av världen? Vad lägger du märke till om du jämför bilderna och studerar likheter och skillnader mellan dem? Berör de mänskliga rättigheterna alla människor? Källa: Ihmisoikeudet.net

Livets träd: Äventyrsscouterna funderar på vad som behövs för ett gott liv och bygger upp ett livets träd. Antingen har kaptenen i förväg gjort löv av grönt papper, eller så börjar äventyrsscouterna med att klippa ut lövformade papperslappar. Sedan funderar alla för sig själva en liten stund (5–10 minuter) på vad som behövs för ett gott liv och skriver upp det de kommer fram till på papperslöv – en sak per löv. När alla patrullmedlemmar har skrivit ner sina tankar på löv samlas hela patrullen för att tillsammans välja ut de 10 viktigaste löven bland alla. Patrullen funderar också på hur de motiverar sina val. Kaptenen ritar en stam, med grenar, på ett stort papper eller klipper ut en trädstam av brunt papper och fäster stammen på väggen. Därefter presenterar patrullerna för de andra vad det står på löven de valt ut. De berättar också varför de valt just de löven och fäster sedan löven på trädets grenar. De löv som blir över fäster laget nertill vid trädets rötter. Laget studerar trädet tillsammans: vad lägger ni märke till? Vilka saker finns vid trädets rötter? Laget jämför löven i sitt träd med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter eller konvention om barns rättigheter. Det centrala målet med de mänskliga rättigheterna är att trygga alla människors förutsättningar att leva ett gott liv. Källa: Ihmisoikeudet.net

Lägg till tips

Bifoga