Äventyrsscouten känner till vad offentlig service är för något.

Valikko

Offentlig service


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till vad offentlig service är för något.

Beskrivning:

Äventyrsscouten besöker en plats som erbjuder offentlig service.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen tar reda på information om ett lämpligt besöksmål, tar kontakt för att komma överens om ett besök och informerar föräldrarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Besöksmål: Laget besöker t.ex. en polisstation, en brandstation, en vårdscentral, ett äldreboende, ett medborgarinstitut, ett bibliotek eller en fyr.

Lägg till tips

Bifoga