Äventyrsscouten vet något om politiska påverkare.

Valikko

Politiker


Målsättning:

Äventyrsscouten vet något om politiska påverkare.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig via media med någon ledamot i kommunfullmäktige, en riksdagsledamot eller en EU-parlamentariker.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Vaikuttaminen
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen leder diskussionen och säkerställer att det går sakligt till ifall äventyrsscouterna kontaktar en politiker. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen, instrurerar sin patrull samt kontrollerar att patrullen får uppgiften gjord och inte börjar kolla på annat på webben.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Valaffischerna intar staden: Äventyrsscouterna bekantar sig med valreklam. Kaptenen kan ta med sig material som delats ut på stan eller en tidning som innehåller valreklam. Varje patrull kan få t.ex. sex lappar med valreklam. Patrullens uppgift är att rangordna lapparna t.ex. enligt följande kriterier: Vilken reklam är finast? Vilken kandidat verkar utifrån reklamen vara en trevlig person? Vem verkar vara en person som får mycket gjort om hen blir invald i fullmäktige eller i EU-parlamentet? Om ni fick rösta, vem hade ni röstat på? På vilka grunder skulle ni fatta ert beslut? Slutligen funderar alla äventyrsscouter tillsammans på hur vuxna de känner väljer vem de ska rösta på. I detta sammanhang lönar det sig att berätta för äventyrsscouterna att det inte hör till god ton att tjata på en vuxen att hen ska berätta vem hen röstat på, även om det är ok att fråga artigt.

Lägg till tips

Bifoga