Äventyrsscouten kan visionera om och uppfatta hurdant samhälle hen skulle vilja leva i.

Valikko

Samhällsutveckling


Målsättning:

Äventyrsscouten kan visionera om och uppfatta hurdant samhälle hen skulle vilja leva i.

Beskrivning:

Äventyrsscouten funderar på åt vilket håll hen vill att samhället ska utvecklas och förändras.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram det material som behövs. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får det material som behövs av kaptenen och instruerar sin

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Påverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Superhjälte: Patrullerna bedriver valkampanj om vilken superhjälte som skulle kunna leda Finland. Patrullerna tillverkar valreklam om superhjälten de valt. Till slut röstar laget om saken, i enrum och med valsedlar i ”valbås”.

Valprogram: Kaptenen berättar hurdana frågor riksdagen besluter om. Sedan planerar patrullerna egna valprogram. Valprogrammen är äventyrsscouternas deklaration om hur Finland borde utvecklas. Patrullen kan göra valaffischer utifrån sina valprogram och pryda kårlokalens väggar med dem.

Lägg till tips

Bifoga