Äventyrsscouten är bekant med scoutkulturen.

Valikko

Berättelser


Målsättning:

Äventyrsscouten är bekant med scoutkulturen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med scoutberättelser.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen väljer en lämplig berättelse för sin grupp. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull. Patrulledaren ser till att patrullen utför uppgiften.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutrörelsen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dramatisering: Äventyrsscouterna dramatiserar patrullvis någon scoutberättelse och visar sin dramatisering för de andra.

Den lugna stunden: Kaptenen läser scoutlitteratur som en del av mötets lugna stund. Bra böcker som handlar om scouting är t.ex. Robert Baden-Powell´s, Mina äventyr som spion och Scouting for Boys

Lägg till tips

Bifoga