Äventyrsscouten känner samhörighet med andra scouter.

Valikko

En annan ldersgrupp


Målsättning:

Äventyrsscouten känner samhörighet med andra scouter.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i verksamhet tillsammans med en annan åldersgrupp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen och ledaren för en annan åldersgrupp kommer överens om en tidpunkt och om ett gemensamt program för de båda grupperna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutrörelsen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna: Äventyrsscouterna har patrullvis små ansvarsuppgifter under ett vargungeevenemang eller vargungemöte. Lämpliga uppgifter är t.ex. att lära ut en lek eller någon enkel färdighet, att vara kontrollant under en vargungetävling eller att hitta på och leda en frågesport.

Lägg till tips

Bifoga