Äventyrsscouterna känner till huvudpunkterna i scoutingens historia.

Valikko

Historia


Målsättning:

Äventyrsscouterna känner till huvudpunkterna i scoutingens historia.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med soutingens historia.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram lämpligt källmaterial eller bjuder in en person med sakkunskap.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutrörelsen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Högläsning om B-P: Kaptenen läser berättelser om B-P:s liv som en del av den lugna stunden under mötet.

Gillen: I scoutgillena finns många scouter som gärna kommer på besök för att berätta om hur scoutverksamheten såg ut när de var unga och om hur scoutrörelsen har utvecklats. Gillesscouterna kan berätta om alldeles vanliga saker: möten, läger och utfärder. Det är fint om gästen kan ta med sig bilder eller annan rekvisita att visa upp, så att förändringarna som tiden fört med sig blir tydliga. Be om kontaktuppgifter till gillena t.ex. via distriktskanslierna.

Lägg till tips

Bifoga