Äventyrsscouten är i kontakt med scouter från andra länder.

Valikko

JOTA-JOTI


Målsättning:

Äventyrsscouten är i kontakt med scouter från andra länder.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i ett JOTA-JOTI-evenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift:Kaptenen registrerar laget på WOSM:s JOTA-JOTI-sida och skaffar den utrustning och de kontakter som behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutrörelsen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Videosamtal: Kaptenen kommer i förväg överens om att via videosamtal kontakta en scoutgrupp i ett annat land. Grupperna kan visa sina kårlokaler för varandra, lära ut en sång eller lek, eller berätta om sin scoutverksamhet. Kontaktuppgifter till scouter i andra länder får ni via någon scout som varit utomlands på scoutläger, eller genom att kontakta distriktets internationella grupp/FiSSc:s programgrupp.

IRC: Traditionellt har JOTI genomförts via IRC. Laget testar att använda den chattkanalen.

Radioamatörer: Kaptenen kontaktar lokala radioamatörer och tar reda på om det med deras hjälp är möjligt att ta kontakt med utländska scouter via radio.

JOTA-evenemang: Äventyrslaget ordnar en utfärd till ett JOTA-evenemang. T.ex. Esimerkiksi Lounais-Suomen Partiopiiri ordnar ofta ett öppet evenemang under JOTA-veckoslutet. Då är det möjligt att delta med hjälp av scouter som är radioamatörer.

Vad är JOTA-JOTI? Jamboree on the Air och Jamboree on the Internet är WOSM:s världsomspännande och internationella evenemang under vilket scouter kontaktar varandra via radio eller internet. Evenemanget ordnas alltid under de tredje veckoslutet i oktober. Stödmaterial finns på WOSM:s JOTA-JOTI -webbsidor.

Lägg till tips

Bifoga