Äventyrsscouten känner igen scoutsymboler.

Valikko

Märken


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen scoutsymboler.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med scoutmärken och deras symbolik.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna och ser till att det finns märken eller bilder av märken till hands under aktiviteten. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutrörelsen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Distrikts-/förbundsmärket: Äventyrsscouterna studerar patrullvis distrikts-/förbundsmärket och hittar på fantasifulla förklaringar till märkets symbolik. Förklaringarna behöver inte ha med sanningen att göra, men till slut är de bra att gå igenom de officiella heraldiska beskrivningarna som ligger bakom märket. Kaptenen märket för äventyrsscouterna.

Scoutmuseet: Laget kan besöka scoutmuseet i Åbo där det finns gott om scoutsymboler att titta på.

Halsduksmärken: Äventyrsscouterna övar patrullvis att känna igen närbelägna kårers halsduksmärken och symboler genom att utföra en kombinationsuppgift. Kaptenen printar i förväg ut lappar med bilder av halsduksmärken på, och lappar med kårernas namn. Uppgiften går sedan ut på att kombinera bilderna med rätt kår. På ScoutWiki-sidorna finns bilder av olika kårers halsduksmärken.

Förtjänsttecken: Äventyrsscouterna övar att känna igen de vanligaste utmärkelsetecknen. I broschyren Scouternas utmärkelsetecken finns samlad information på svenska. Broschyren finns på webben. På webbplatsen ScoutWiki finns bra information om förtjänsttecken (på finska). Scoutmärkena har intressanta namn. Äventyrsscouterna funderar patrullvis på varifrån t.ex. benämningarna Mannerheimspännet och Silvervargen härstammar. När äventyrsscouterna har funderat färdigt reder laget tillsammans ut vad som verkligen ligger bakom namnen antingen genom att kaptenen berättar om dem eller med hjälp av information på webben. Äventyrsscouterna undersöker patrullvis kårledarnas scoutskjortor. Äventyrsscouternas uppgift går ut på att intervjua ledarna och på så sätt ta reda på vad de har för märken och varför de fått märkena.

Lägg till tips

Bifoga