Äventyrsscouten känner till finländska scoutsångtraditioner.

Valikko

Sånger


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till finländska scoutsångtraditioner.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna är med om att sjunga olika scoutiga sånger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ser till att alla har tillgång till sångtexterna. Kaptenen deltar i sången och uppmuntrar äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutrörelsen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Nya ord: Äventyrsscoutpatrullerna får sig tilldelade en välkänd scoutsång som alla säkert kan melodin till. Sedan skapar äventyrsscouterna en ny text till sången och som avslutning på mötet uppträder alla patruller med sin sång, antingen inför de övriga äventyrsscouterna eller i samband hela lägrets gemensamma lägerbål. Det kan vara lättare för äventyrsscouterna att komma på nya ord till sången om de får instruktionen att sången ska handla om något visst tema, t.ex. något som har att göra med lägrets eller utfärdens tema/namn, eller med patrullernas namn.

Sångböcker: Scoutsånger finns i Scoutsångboken. (Olarin Eräkotkien Kilta ry:s sångbok OEK Laulukirjasta innehåller också många scoutiga sånger på finska och engelska.)

Lägg till tips

Bifoga