Äventyrsscouten kan bestämma väderstrecken med hjälp av stjärnorna.

Valikko

Bestäm väderstrecken med hjälp av stjärnorna


Målsättning:

Äventyrsscouten kan bestämma väderstrecken med hjälp av stjärnorna.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att bestämma väderstrecken med hjälp av stjärnorna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Suunnistus Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Skogskännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spaning: Att kunna bestämma väderstrecken med hjälp av stjärnorna är till nytta om du råkar gå vilse. Så här bestämmer du väderstrecken enligt Olli Aulio (Suuri retkeilykirja): Du behöver två käppar av olika längd. Placera käpparna stående i marken en bit från varandra, så att du längs den linje som topparna på käpparna tillsammans bildar ser en stjärna. (Du ställer dig alltså själv så att du ser båda käpparnas toppar och stjärnan i samma punkt av synfältet.). Stjärnan ser ut att röra sig efter hand, eftersom jorden snurrar motsols kring sin axel. I förhållande till detta ser stjärnhimlen ut att röra sig i motsatt riktning, medsols, när du tittar norrut. Genom att följa med hur den stjärna du har som riktmärke rör sig kan du alltså grovt bestämma väderstrecken: Stjärnan stiger – du tittar österut. Stjärnan sjunker – du tittar mot väster. Stjärnan rör sig mot höger – du tittar mot söder. Stjärnan rör sig vänsterut – du tittar mot norr. Det går att visualisera vad metoden bygger på med hjälp av ett jordklot eller en annan boll.

Karlavagnen: Det går att hitta norr med hjälp av karlavagnen. Äventyrsscouterna börjar med att leta rätt på karlavagnen på stjärnhimlen. Karlavagnens kortsida  utgörs av stjärnorna Merak och Dubhe. Föreställ dig en linje mellan dessa två stjärnor och tänk dig att du förlänger den fem gånger, i riktning uppåt från karlavagnen. Då når du fram till en stjärna som lyser nästan lika klart som Merak. Det är polstjärnan. Polstjärnan ligger alltid i norr. Källa: Norges speiderforbund

Lägg till tips

Bifoga