Äventyrsscouten kan tända en brasa.

Valikko

Den osynliga elden


Målsättning:

Äventyrsscouten kan tända en brasa.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att göra upp en eld som är svår att upptäcka och som inte ryker. Hen provar också på att avsiktligt få brasan att ryka.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Tulenteko
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ser till att allt går tryggt till. Hen instruerar äventyrsscouterna och hjälper dem att tända elden om det behövs. Kaptenen ser till att alla lov som behövs för att få göra upp eld är i sin ordning. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Skogskännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tävling: Patrullerna tävlar sinsemellan om vilken patrull som lyckas åstadkomma den mest osynliga brasan. Det lönar sig att testa med olika stora eldar och med olika slags ved.

Lägg till tips

Bifoga