Äventyrsscouten känner igen djurspår.

Valikko

Djurspår


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen djurspår.

Beskrivning:

Äventyrsscouten letar rätt på så många olika djurspår som möjligt i naturen (spår, avföring, bon, stigar) och övar på att känna igen vilka djur som lämnat spåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de övar och om det behövs med att använda djurböcker eller hitta information på webben. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Skogskännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tävling: Patrullerna tävlar sinsemellan om hur många olika djur de hittar spår av inom ett överenskommet område. Den patrull som hittat flest djurspår vinner.

Olika årstider: Laget gör en utfärd till samma plats under olika årstider. Vilka djurspår finns det i snön på vintern? Vilka djurs avföring hittar laget på sommaren? Äventyrsscouterna jämför fynden de gör under de olika årstiderna. Finns det spår av samma djur under båda årstiderna, eller verkar det vara så att olika arter trivs på platsen under olika årstider?

Allmänna tips: Den här aktiviteten passar fint att utföra under en utfärd. Äventyrsscouterna rör sig i skogen, ensamma eller i par, och försöker hitta så många olika slags djurspår som möjligt. Äventyrsscouterna försöker identifiera djuren utifrån spåren de hittat. Till sin hjälp kan de använda naturböcker och information på webben.

Lägg till tips

Bifoga