Äventyrsscouten känner till de internationella nödsignalena och kan använda dem om det behövs.

Valikko

Nödsignaler


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till de internationella nödsignalena och kan använda dem om det behövs.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med de internationella nödsignaler som används på land och till sjöss och övar att använda signalerna. Under övningen är det viktigt att minnas att nödsignaler aldrig får användas i onödan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen sätter sig själv in i ämnet i förväg eller ser till att laget får besök av en sakkunnig person. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Skogskännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Boktips: Information (på finska) om nödsignaler finns t.ex. i Olli Aulios verk Suuri Retkeilykirja.

Morse: För att undvika att någon tolkar nödsignalerna som ett riktigt rop på hjälp lönar det sig att öva med andra signaler än de riktiga. Patrullen kan t.ex. använda andra morsetecken. Patrullen övar att skicka SOS-meddelanden på så många olika sätt som möjligt, t.ex. genom att blåsa i visselpipa och blinka med en ficklampa.

Nödsignal på marken: Patrullen gör en nödsignal på marken. Först letar patrullen upp en tillräckligt stor glänta i skogen. På riktigt skulle det handla om att forma antingen bokstäverna SOS eller ett stort kors i gläntan. Nu kan patrullen göra en annan symbol. En nödsignal kan formas genom att trampa upp spår i snön eller av ihopsamlade kvistar. I samband med övningen är det viktigt att minnas att nödsignalen på inga villkor får bli kvar efteråt, utan den måste genast förstöras.

Lägg till tips

Bifoga